Prostor ....


V této části našeho Webu se zamýšlíme nad podstatou stvoření, které zde nazýváme Prostor , ale můžeme mu dát i další názvy jako třeba : jednota, harmonie, vnitřní mír a klid, nirvána, vše a nic v jednom, atd ...
Podstatou Stvoření = Prostoru je láska, světlo a oheň. Nic víc, nic míň. Bavíme se o nehmotné, nezjevené, neprojevené, nezrozené jednotě. Smyslem našeho života zde na Zemi je kromě poznávání a získávání zkušeností, zejména vědomé uvědomění si jednoty prostoru a nás. Nalezení svého pravého "" a toho vnitřního klidu a míru v sobě. Pokud se nám to povede, dosáhneme naprosté Svabody, harmonie se Stvořením / prostorem, uvědomíme si, že už nejsme pasivní herci (komparzisti) svého života a osudu, ale že jsme aktivní Tvůrci, režiséři našeho "Bytí" . Jinými slovy uvědomíme si toho "Stvořitele" v nás, nebo ještě lépe ... uvědomíme si jednotu a tedy že "My / Vy sami jste tím Tvořitelem" !!!
Protože se říká "jak nahoře, tak i dole" ve smyslu jednoty stvoření ... jak funguje svět neprojevený, funguje analogicky i svět projevený, zkusme si to, o čem teď píšeme, ukázat na příkladu z našeho "hmotného" nebo-li "projeveného světa" .
Představte si bílé promítací plátno v kině, nebo plochou obrazovku televize ve vypnutém stavu, kdy je černá ... je na Vás, co Vám bude bližší ... viz obrázky níže :

promítací plátno            plochá televize

To co právě vidíte je prostor ve své jednotě. Neprojevený, nehmotný, nezjevený svět = harmonie / jednota.

Ale pak se něco stane. Příjde promítač a zapne promítačku nebo někdo zapne televizi a naladí nějaký program a z neprojeveného, nezjeveného, nehmotného světa najednou začnou vystupovat (projevovat se, zhmotňovat se) obrazy :

televize_1    televize_2     televize_3    televize_4
televize_5    televize_6     televize_7    televize_8

Klíč k Vaší svabodě, harmonii, jednotě a smyslem Vašeho života zde na Zemi je nepodlehnout těm přeludům zjeveného, zrozeného, hmotného světa, které Vám někdo "jiný" bez Vašeho vědomí a aktivně projevené vůle promítá před očima na televizi, ale je třeba si vědomě uvědomit, že obrazy hmotného, projeveného, zrozeného světa sice na obrazovce televize vidím, ale zároveň vím, že podstatou této hry není ten příběh, co je mi promítán, ale ta černá obrazovka televize nebo bílé promítácí plátno v kině, z něhož ten zrozený, projevený, hmotný svět vzniká a co je nejdůležitější ... bez té obrazovky televize nebo bez toho promítacího plátna by ten promítaný, projevený, zrozený, hmotný svět vůbec nebyl (neexistoval).
No a odtud už je jen krůček k uvědomění si toho, že mé pravé "" nemusí být jen divák, který pasivně na televizi nebo v kině na promítací plátno kouká a sleduje děj, ale že si sám mohu ten děj/obraz/film, na který se chci dívat, ve kterém chci hrát, zvolit. Třeba tak, že k televizi připojím externí harddisk nebo jiné "medium" s mými oblíbenými filmy a že se nebudu dívat na někým jiným připravené filmy, ale na své vlastní, mnou oblíbené.
Anebo mohu jít ve svém poznání ještě dál a říct si: mě už nebaví hrát stále dokola nějaké hry a dívat se na filmy. Chci zažít naplno tu jednotu a harmonii ... vnitřní klid a mír, ticho, nirvánu. A vnitřně se sklidním, abych se opět stal součástí této jednoty .... uvědomil si toho "Stvořitele" ve mě, uvědomil si, že jsem sám tím "Stvořitelem" .


Zbavení se strachu a ovládacích programů


Jak jsme již na tomto našem Webu v záložce   Svabodný čelavěk     psali, tuto nám nepřátelskou realitu, ve které ve hmotě žijeme naše životy, vytvořil parazit za účelem vysávat z nás naši životní sílu a negativní energii a znemožnit nám, resp. naší duši a našemu vědomí vzestup do vyšších úrovní poznání. Děje se tak zejména všudypřítomným strachem ... o život, o práci, o to jestli vyděláme dost peněz, abychom zaplatili složenky a mohli žít život tak, jak si představujeme. Cesta, jak z tohoto kolotoče, provozovaného naším parazitem ven, vede pouze uvědoměním si našich strachů, děsů a běsů, ve kterých prakticky trvale žijeme, uvědomění si rozsáhlých manipulací a ovládání našeho vědomí a vysávání naší životní síly při každé příležitosti.
Přestože žijeme v realitě, kterou zásadně změnil náš parazit v náš neprospěch, tak tu stále funguje Kon svabodného rozhodnutí. Jsme to stále jen a jen My a nikdo jiný, kdo dělá rozhodnutí a z pohodlnosti a nevědomosti žijeme život podle pravidel určených nám parazitem, a tím se sami zotročujeme. Je tedy opět jen a jen na nás, kdy se rozhodneme si znovu vzít svůj život do vlastních rukou a přestat být parazitem vysávanými a zneužívanými otroky. Rozhodně Vám ale nebudeme tvrdit, že je takové Vaše rozhodnutí jednoduché a nenese s sebou řadu úskalí. Parazit velmi nerad vidí, když přichází o potravu, když mu jeho ovečky odcházejí ze stáda a ztrácí se mu a osamostatňují se. Připravte se na to, že Vám bude házet klacky pod nohy a dělat vše proto, abyste se jako hodná ovečka vrátil(a) zpět do státa, aby Vás mohl opět ovládat a parazitovat na Vaší životní síle a energii. Čím déle ale vydržíte odolávat jeho pastem a léčkám, které Vám bude do Vaší cesty dávat, tím bude jeho síla a vliv na Vás slábnout. Nikdy toho ale nezanechá ! V této naší realitě hmotného světa (JAV) je třeba být neustále ve střehu, hlídat si své myšlenky, protože boj duality ... světla a stínů a hledání rovnováhy a harmonie mezi nimi, je jednou z hlavní náplní naší duchovní cesty.
Pokud chcete s Vašimi strachy bojovat, zbavit se jich a dostat se tak z vlivu parazita, je dobré zkusit třeba postup, který je náplní Zákadního kurzu Metafyziky , který pořádá Vladimír Laubert ... viz jeho Web : tartaria.sk .
Základní kurz Metafyziky je možné zhlédnout i na těchto videích na YouTube :

            Základní  seminář   Metafyziky   -   Vladimír  Laubert       


Zbavení se strachů (děsů a běsů) je naprosto základní podmínkou pro přechod do nové reality, nového světa, který již "klepe na dveře". Je to podmínka nutná, ale ne postačující. Zvládnutí vlastních strachů, děsů, běsů a programů, kterými nás parazit ovládá, je podmínkou i pro zvládnutí mimosmyslového vnímání, intuice a rozvoje schopností vědomé tvorby vlastní reality pomocí vlastních myšlenek. O tom si něco povíme v textu níže.


Mimosmyslové vnímání, intuice


Každý z nás má schopnost mimosmyslového vnímání, intuice - jak se lidově říká "šestého smyslu" . Protože jsme ale tyto naše schopnosti neprocvičovali, tak zakrněly. Je to jako se svaly. Když necvičíte, zakrní, když cvičíte a dobře je stravou živíte, tak rostou a mohutní. Stejné je to i s mimosmyslovým vnímáním a intuicí.
Jak tyto dovednosti procvičovat ?
Opět velice jednoduše. Jak se dozvíte níže v tzv. Thoftově učení, jsme my lidé velcí kamarádi se stromy. Stromy jsou pro nás takové antény, které nám umožňují lépe a silněji komunikovat jak s Planetou Zemí, tak Prostorem. Zujte se, buďte bosí. Svlékněte si horní polovinu těla, abyste měli pokud možno co nejvíce odkrytá záda (páteř). Vyberte si nějaký silný, zdravý, dominantní strom v krajině. Je to plně na Vás, který strom si vyberete, ke kterému cítíte, že máte vnitřní sympatie. Přistupte k tomuto stromu blíže, řekněte mu (stačí v duchu), že ho máte rádi a jste s ním v lásce. Buďte přitom upřímní a myslete to co říkáte, nebo myslíte vážně. Zády se o tento Váš oblíbený strom opřete a požádejte ho o pomoc s rozvojem Vašich mimosmyslových vnímání a intuice.
Mějte dopředu připravené maximálně tři otázky, na které byste rádi znali odpověď nebo životní situaci(e), se kterými si nevíte rady a potřebovali byste s nimi poradit. Tyto otázky jednu po druhé řekněte, nebo si je pomyslete. Buďte přitom v klidu, uvolnění. Nic neočekávejte. Nečekejte žádné tajemné hlasy, které k Vám promluví. Nic takového. Buďte naprosto klidní a uvolnění. Odpovědi příjdou sami třeba i za několik dní, v situacích nebo od lidí, od kterých byste to nikdy neočekávali.
Čím více budete tyto dovednosti / Vaši intuici trénovat, tím dříve a očekávatelnějším způsobem Vám budou chodit odpovědi. Je potřeba, abyste si sami na sobě vypozorovali, kdy a jakým způsobem Vám nejčastěji chodí odpovědi na Vaše otázky a takové stavy nebo situace si pak snažili vědomě, ale nenásilně a v klidu navodit. Každý jsme jiný, jsme originál. To co funguje jednomu, nemusí fungovat Vám a opačně. Je třeba tomu dát čas, volný průběh a po očku sledovat a pozorovat, jak to máte Vy, co na Vás zabírá, co Vám při příjmu Vašich intuic pomáha.


Vědomé tvoření si své reality


Každý z nás lidí zde na Planetě Zemi již má tu schopnost vědomě si tvořit nebo ovlivňovat vlastní realitu. Někdo to umí více, někdo méně. Je to ale jen o cviku a zkušenostech. Tuto dovednost je třeba procvičovat.
Ptáte se, jak se to dělá ?
Jednoduše. Večer, když jdete spát nebo ráno ještě ne úplně probuzení si snažte vizualizovat svět, ve kterém byste chtěli žít, s kým byste se chtěli potkat nebo čeho byste rádi dosáhli, kam byste se rádi jeli podívat, atd. Předem upozorňujeme, že tohle nefunguje a nebo velmi špatně na materialistické nebo-li hmotné (finanční a majetkové cíle). Rovněž tak si nezkoušejte vizualizovat nic negativního, jak se snažíte ublížit nebo se pomstít jiné živé bytosti. To se okamžitě obrátí proti Vám. V tom lepším případě bolestí hlavy, v tom horším ... no radši ani nechtějme domyslet.
Snažte se si představovat pozitivní věci související s Vaším duchovním rozvojem, bezpodmínečnou láskou k ostatním bytostem a pomoci ostatním. Takové vizualice se rychle a snadno plní.


Thoftovo učení - 7 úrovní vědomí


Sedm úrovní vědomí odpovídá sedmi dnům, během kterých byl stvořen svět "Stvořitelem", ve starém kresleném filmu Stvoření světa

Vše výše zmíněné o Thoftově účení 7 úrovni vědomí je poutavě sepsáno v knize     Elisabeth Haich - Zasvěcení .

Dále o tomto Thoftově učení hovoří na YouTube kanále Cesty k Sobě v tomto videu i Hana Sar Blochová  Eduard Tomáš - Paměti mystika (ČT2)

V devadesátých letech minulého století/tisíciletí natočila Česká televize patnáctidílný dokument s manžely Eduardem a Mílou Tomášovými, významnými českými mystiky (tak jim říkali pro jejich rozšířené vědomí). Oba manželé Tomášovi jsou již po smrti (2001 a 2002). Vydali řadu knih a vedli skupiny lidí, kterým se stažili předat svá vědění. Dnes již žije jen jejich syn Miloš, který sice má také rozšířené vědomí, jako jeho rodiče, ale je po nehodě částečně mentálně postižen, a tak své vědění může předávat jen velmi obtížně.
Níže naleznete odkazy na YouTube, kde je všech 15 dílů dokumentu o manželích Tomášových, tak jak byly odvysílány na ČT2, dostupných:

    1    

O trvalém štěstí
    2    

O meditaci
    3    

O jasnovidnosti
    4    

O poznání
    5    

O rodinném životě a II.sv.válce
    6    

O metodě sebedotazování
    7    

O egu a dětství
    8    

O těžkostech v duchovní práci
    9    

O sebevraždě
    10    

O zvláštních zážitcích
    11    

O duchovních učitelích
    12    

O manželce a synovi
    13    

O Františku Drtikolovi
    14    

O manželství
    15    

O nejhlubších duch.zkušenostech
 
Sláva Rodu!