Svabodný čelavěk ....


Historie-dávnověk

Než se dostaneme k tomu, jak se stát Svabodným čelavěkom , je potřeba si připomenout dějinné souvislosti. Některé budou hodně dávné a pradávné. Snad tu nemá smysl připomínat, že ty Darwinovy nesmysly o evolučním vývoji života, rostlin, živočichů a následně nás lidí nelze brát vážně. Po celém světě jsou nálezy důkazů, že to bylo všechno úplně jinak, než oficiální Darwinova teorie. Je spousta nálezů stop lidí vedle stop dinosaurů, které nám vědci tají, je spousta nálezů koster lidí, kteří byli vysocí 5 metrů, ale i vyšší ... prostě obři nežili jen v pohádkách, ale ve skutečnosti s námi normálně vysokými lidmi.
Ve StaroSlavianských Viedách ... více se o nich dočtete na záložce   Slaviané / Písmo     se píše, že před mnoha lety se na Zemi objevili čtyři Rody potomků Velké Rasy a Rodu Nebeského ... Slaviané a Arijci:

Auroran Dift Lavus ... více o něm a jeho videích, co natočil v záložce   Zdroje / odkazy     říká, že lidský rod Persuánes spolu s dalším lidským rodem Boshunités stvořili před cca 500 tisíci lety tady na planetě Zemi prastarý rod Slavianů, kterým oni říkali Čahínas, a protože nás stvořili na Zemi, které oni říkají Gána Sepata, říkají nám také Sepatas.
Tak si vybete .... 😀
Naše Slavianské Rody měly pokročilé znalosti a znaly vyspělé technologie, ale v těch opravdu nejčistších a nejšťastnějších dobách tyto technologie nepoužívaly, protože znaly jejich nebezpečí spočívající v odtržení od podstaty - zdroje umožňujícího svabodné tvoření. Slaviané věděli, že používat jakoukoliv technologii na místo čisté světlé tvořivé mysli, je první krok k úpadku a zotročení. Proto rozvíjeli schopnosti a dovednosti svých hmotných těl, jako je telepatie, teleportace, levitace, dodržovali Vesmírné Kony, atd...
Naše Rody se uměly přemísťovat po celé Galaxii, osídlili jsme i okolní planety Venuši, Mars a i ve válkách zničenou planetu Meldek. Bohužel, jak už to s lidskými civilizacemi bývá, neunikly ani naše Slavianské lidské Rody pozornosti Vesmírných parazitů šediváků Archontů a následně ani Anunnakům a reptiliánům. Naši prapředci s nimi vedli dlouhá tisíciletí líté boje na mentální i hmotné úrovni, ale nakonec bylo Vesmírnými parazity lidstvo na Zemi zotročeno nebo vyhlazeno. Dnes již víme, že prapůvod a prapočátek těchto konfliktů nastal úpadkem našich Slavianských rodů, nedodržováním Vesmírných Konů, přijmutím darů od cizáků - parazitů, která nám lstivě předali pod záminkou pomoci nám, s usnadněním naší práce a našich činností - teleportace, telepatie, levitace, atd., výměnou za zotročení nás a našich duší.
Pravda, ne všechny Slavianské čelavěky se podařilo parazitům ošálit a zotročit. Část našich Slavianských Rodů se před Vesmírným parazitem ukryla do podzemí. Vyhloubili si celá města několik kilometrů pod povrchem Země a tam žijí a jsou soběstační dodnes a čekají na naše probuzení, aby se s námi opět spojili a předali nám své vědění a umožnili nám si vzpomenout na to, co jsme dříve znali a uměli. Další část Slavianů se přesunula na Mars a Venuši. Jak to přesně bylo v dávné historii nevíme, ale o všem výše uvedeném existuje toto krásné, do češtiny nadabované, video na YouTube kanále Zprávy z Galaxie     - Andrejka Křešová:
Historie-Posledních tisíc let

Existovalo několik Anunnackých králů, kteří si mezi sebou rozdělili jak území, tak na něm žijící jimi zotročené a ovládané lidi na celé planetě Zemi. Například král Anubis ovládal Evropu a Afriku, král Apofis Ameriku atd. Tito anunnačtí králové si z řad lidí vybrali pár nejbližších služebníků, kterým výměnou za jejich loajálnost a služby, propůjčili svoji pokročilou technologii a postupy černé magie založené na krvavých rituálních lidských obětech ... zejména dětí.
Tak udržovali mnoho tisíc let lidstvo v otroctví. Slaviané mají, ale od svých stvořitelů, mimořádně houževnatý genetický materiál, a i když nás křížili uměle s kdekým, měnili nám DNA, tak se náš Slavianský lidský genom začal vždy časem probouzet, toužit po poznání a uvědomovat si v jakém otroctví žije. Anunnaci nás, se svými věrnými lidskými kolaboranty, pak nemilosrdně opakovaně vyhlazovali ... buď zbraněmi hromadného ničení nebo živelnou katastrofou, potopou, pádem meteoritu, atd., které dokázali uměle vyvolat.
Posledních 1000 let se Anunnaci v Euroasii spojili s národem Chazarů. Jejich říše - kaganát se rozprostíral na území dnešní Ukrajiny na východ od Dněpru, Krym, část Ruska okolo Kaspického moře a severozápadní část Kazachstánu ... viz mapka níže:

Je určitě naprostá náhoda, že se teď zrovínka o tato území vede na Ukrajině válka. A než v únoru 2022 tato bratrovražedná válka mezi Slavianskými národy vypukla, tedy než ji svými podlými činy vyprovokovali anglosasové, proběhl v lednu 2022 pokus o státní převrat v Kazachstánu. Kazachstán se rozkládá na bývalé východní části území Chazarského kaganátu - říše.

Kontrolní otázka: Tak schválně, kdo si myslíte, že měl v pokusu o státní převrat v Kazachstánu prsty?
Kdo dělá tzv. "barevné revoluce" již desítky let v zemích po celém světě a dosazuje tam své loajální loutkové vlády?
Že by to byla CIA?
Pssst!
Ale to se přece nesmí říkat! Dokonce ani naznačovat!

No ale vraťme se do 9 století našeho letopočtu a podívejme se na Chazarskou říši - kaganát. Byl to zločinecký vřed na mapě Euroasie. Žili tu vrazi, zloději, podvodníci, obchodníci s otroky, kteří si s oblibou přisvojovali identitu jimi zavražděných obchodníků, cestujících přes jejich zemi, aby jim následně rozkradli veškerý majetek.
Tehdy v 9 století již toho měli okolní země ... Rusko a Byzanská říše dost a vzkázali Chazarům, že buď s tím přestanou a příjmou nějakou víru nebo je trestnou výpravou rozdrtí a zničí. Chazaři naoko udělali výběrové řízení na náboženství. Z křesťanství, muslimství a judaismu se jim nejvíce zalíbil právě poslední zmiňovaný judaismus.
A tak vznikli nepraví "chazarští" židé, aškenásiové. Na rozdíl od pravých pokrevních židů, semitů. Jenže přijmutím víry, ... judaismu se Chazaři vůbec nezměnili, a tak na ně Rusové s Byzanci vtrhli a jejich říši zničili.
Chazaři měli ale své špehy všude a tak se o tom včas dozvěděli. Jejich nejbohatší a zároveň nejpodlejší rody včas s veškerým majetkem prchli a postupně se usídlili v celé Evropě a následně i v USA, založili své židozednářské mafiánské spolky a jimi ovládli postupně prostřednictvím korupce a peněz většinu zemí světa.
To, že je Rusko a Slaviané připravili o jejich říši, jim nikdy nezapomněli a proto Slaviany a Rusy obzvlášť, tak nenávidí. Tuto nenávist pak svoji propagandou šíří i mezi Slaviany. Ne nadarmo má anglický výraz pro otroka "Slave"  tolik společného se Slavianem.

A jak vzniklo naše současné skryté občanské otroctví?
Velice jednoduše. Chazaři rychle pochopili, že udržovat a živit, šatit, ubytovat a honit do práce armádu otroků, je velmi finančně nákladné a hlavně nepraktické. Spočítali si, že když dají svým otrokům pocit svobody a pocit práva volby, a dají jim ve mzdě polovinu toho, co by je stálo udržování jejich pracovní síly násilím ... otroctvím, budou novodobí občané=otroci pracovat sami, samostatně, o jídlo a bydlení se postarají za vlastní vydělané peníze, které navíc utratí u nich v jimi vlastněných obchodech a společnostech. No a když svým občanům/otrokům vymyslí, aby se nenudili ještě hry, zábavu a ideální příběh "úspěšného občana", šťastné rodiny, jak by měl fungovat a každý ho bude chtít mít a žít tak, nebudou mít občané=otroci už čas ani sílu na vzpouru, protože budou pracovat až do úmoru, aby si těch několik málo peněz, ničím nekrytých fiat měn, vydělali.
No a když k tomu přidají ještě spostu jedů v jídle, přírodě, ovzduší, radiové vlny mobilních sítí, wifi, masivní očkování, chemické léky, místo přírodních, atd... aby nám zkrátili život a přivodili civilizační nemoci jako například rakovina, vysoký krevní tlak, cukrovka, mrtvice, ... které jsme dříve neznali a v plné síle jsme se jako Slaviané dožívali minimálně 144 liet, tak tím zařídí to, že i když se přes všechny jejich snahy, aby se tak nestalo, začne kolem padesátého roku věku čelavěka, díky síle DNA v čelavěku probouzet vyšší vědomí, je už jeho tělo i duch tak unavené a zhuntované životem ve stresu, shonu a běsu, že zpravidla rychle přicházejí civilizační nemoci a bolesti, které opět odvedou pozornost čelavěka od podstaty. A než u většiny čelavěků nastane probuzení a příjde vyšší vědomí a moudrost, dostaví se dříve stařecká demence a senilita.

Už to chápete, jak to s námi šikovně zkouleli?
Jsme i nadále otroci, kteří se honí jak pes za svým ocasem, za snem, který navíc není ani náš, ale nám ho propagandou podstrčili .... příběhem šťastné rodiny s domem na hypotéku a autem na splátky, dvěmi dětmi, dovolenou týden v zimě na horách a týden až dva v létě u moře.
A nám nedochází, že pár rodin, které tento svět iluzí řídí, královsky bohatne, zatím co my jsme čím dál většími a chudšími otroky ...
Na světě je to nastaveno tak, že tento sen si s vypětím svých sil může splnit jen 1/5 rodin. Zbytek lidí a rodin v depresích jen živoří z ruky do huby a od výplaty k výplatě. A jsou samý dluh.
A přitom by stačilo zavést společnost ne na principu soutěživosti, kořistnictví, drancování a parazitování na jiných, ale na principu spolupráce a vzájemné pomoci. Mohli bychom pracovat 1/4 času co nyní a mít mnohonásobně větší příjem, všeho dostatek a spoustu volného času. Nebyli bychom z práce ve stresu, ale radostně bychom v ní tvořili.
Prozradíme Vám velké tajemství. Aniž to většina z nás tuší, funguje to na světě tak, že všechny zisky a příjmy, které se na celé Zeměkouli vytvoří, jdou na jednu hromadu a podělí se počtem čelavěků, kteří na Zeměkouli žijí. Každý z nás čelavěků má dostat spravedlivý rovný podíl z tohoto celku. Jen pro zajímavost. V současnosti to dělá cca 15.000 EUR, tj. 375 000 CZK měsíčně na čelavěka, včetně dětí! Jak je to možné, že tyhle peníze nedostáváme, ale musíme se honit pro pár korun v práci?
Odpověď je prostá. Jsme občané/otroci. Naši otrokáři na nás čelavěky díky naší nevědomosti nasadili právní fikci, které se říká občan a prohlásili, že čelavěci, kteří si dobrovolně nechali na sebe právní fikci občana nasadit, jsou nezvěstní ... ztratili se na moři. A tak za nezvěstné čelavěky inkasují jejich peníze naši otrokáři a den ode dne našimi penězi bohatnou a nás udržují v čím dál větším nevědomí. Peníze nám ale nemohou přímo ukrást, jen je na našich účtech spravují. Každý z nás čelavěků, který si na sebe nechal nasadit právní fikci občana, má rodný list a naši otrokáři s našimi rodnými listy ke kterým jsou navázány naše účty, na které jsou nám spravedlivě posílány podíly z celosvětového dělení zisků, obchodují na mezinárodní burze.
Navíc existují i účty k bývalým rodným listům Vašich předků .... rodičů, prarodičů, ... Tak co, už počítáte, jací jste jako čelavěci ve skutečnosti multimilionáři a o jaké obrovské bohatství Vás díky naší nevědomosti naši otrokáři okradli?
To nejzrůdnější na tom je, že se tak děje naším vlastním rozhodnutím, naší svabodou vůlí, kterou jsme z nevědomosti projevili. 1% lidí, kteří toto tajemství znají, tak udržuje po staletí 99% čelavěků ve skrytém otroctví = občanství a ještě nám namluvili, že žijeme ve svobodě - demokracii.
Jenže naši otrokáři ... mocné chazarské rodiny nemají zájem na blahu lidí. Jde jim o moc, majetek a peníze. Proto uměle zadlužují lidi, rodiny i celé státy.
Protože ten, kdo vlastní Vaše dluhy Vás má v hrsti a řídí Váš život !Více o Chazarské říši v tomto videu Infovojny s Prof. Šafínom


nebo na Webu: CelostniVzdelavani.cz ... Jak Chazaři vlastnili náš svět.


Kdo z Vás ještě stále pochybuje o pravdivosti toho, co se zde píše, podívejte se na rodový erb Rothschildů:


Nepřipomíná Vám barevná kombinace žluto-modrá jejich rodového erbu státní vlajku nějakého státu?
Už Vám to dochází, proč v Čechách a na Slovensku všude vlají vlajky Ukrajiny?
To není z naší lásky a sympatie k Ukrajině ! Ale to je lokajská demonstrace našich zaprodaných politiků ... Rothschilde, tady už jsme je zmákli. Tady už je to Tvoje !
Majetek rodinného klanu Rothshildů se odhaduje na 100.000 biliónů USD !!!
Jo, čtete dobře. Jejich majetek je o několik řádů větší, než majetky nejbohatších lidí na světě - Elon Musk, Steve Bezos, atd., které nám říkají podle časopisu Forbes. Ptáte se, jak je to možné, že nejsou jména ultrabohatých rodin - Rockefeller, Wartburg, Rotshild, atd., které tento náš svět ve skutečnosti řídí, nikde uvedená?
Je to proto, že se záměrně stáhli do pozadí, aby na ně nebylo vidět a svůj majetek vložili a spravují prostřednictvím fondů jako je Vanguard, Black Rock, atd. disponujícími a spravujícími majetky v biliónech USD.

Pro zajímavost se ještě koukněme na vlajku a znak České republiky, jestli tu náhodou také nenajdeme stopy po židozednářích ....

Erby
Československo už od prvopočátku jako židozednářský projekt a vše završili svojí symbolikou.
To NI Naše a proto Jdeme Mimo něSoučastnost

Tak a teď se jistě ptáte, jak z tohoto kolotoče ven? Jak se stát Svabodným čelavěkom a přestat být otrokem ?
Přiznáme se, že jsme dlouho věděli jen o jedné cestě a to o tzv. Teorii vlajek, nebo-li globálním oportunismu. Tuto cestu vymyslel a sám jí i praktikuje slovenský digitální nomád a etický hacker Pavol Lupták mladší. Zde je jedno jeho video, kde to objasňujeTakových videí má Pavol Lupták ml. na YouTube více. O co jde?
Jde o to využít nástrojů globalistů a jejich děr v jejich otrokářském systému ve svůj prospěch a zmizet jim z hledáčku. Pro každou část našich zájmů si zvolíme jinou zemi/stát, která je pro tento náš zájem, nejvýhodnější pro nás. Takže ideální stav je, když fyzicky bydlíte v jedné zemi, úřední trvalý pobyt máte ve druhém státě, státní příslušník jste třetího státu, bankovní účet máte ve čtvrtém státě, sídlo firmy v pátém státě a zdroj svých příjmů v šestém státě.
Když si ty státy dobře vyberete a navíc neustále cestujete, takže umíte zdokladovat, že nejste nikde tzv. daňový rezident .... nežijete zde déle jak 180 dní v roce, pak nejenže nemusíte platit žádné daně, soc.zdrav. pojištění, pokuty, ale vyhne se Vám i většina šikany, kterou elity přichystaly pro své občany.
Samozřejmě jako zaměstnanci a občané co necestují, nevyužijete všechny možnosti, o kterých Pavol Lupták ml. ve svém videu hovoří.

I jako zaměstnanec ale můžete udělat dvě věci:

  1. zřídit si svůj bankovní účet v zemi mimo EU. Nabízí se Srbsko nebo Turecko. Do Istanbulu létá z Prahy spousta aerolinií. V Turecku to tak lze zařídit velice levně a rychle. Navíc si zde můžete založit i bankovní účet v ruských rublech, které jsou plně kryté zlatem, ropou a plynem.

  2. Pokud máte nemovitý majetek - pozemky, domy, atd., můžete zvážit založení firmy mimo EU ... např. právě v Panamě nebo Paraguayi, o které Pavol Lupták ml. ve svém videu hovoří, a na tuto Vaši firmu převést Váš nemovitý majetek. Výrazně tím snížíte možnosti Vás o tento Váš majetek připravit.

Pavol Lupták a jeho firma tyto služby za cca 5 tis.EUR nabízí. Více o tom zde na tomto odkaze.

Tato výše zmíněná cesta Pavola Luptáka je sice stále funkční, ale má tři zásadní problémy:

Koncem roku 2022 jsme ale objevili podstatně jednodušší a levnější cestu, která navíc odstraňuje i příčinu problému, který Pavol Lupták ml. neřeší, protože si ho neuvědomuje. A ten problém je skryté otroctví, schované v pojmu "Občan" !
Pokud nahlédneme do tzv. Blackova právnického slovníku , ve kterém jsou vysvětleny významy používaných právních pojmů, a podíváme se, jak je definován pojem "Občan" , můžeme si zde přečíst následující definici:


"Občané" nebo-li anglicky  Občan/Citizen"Citizens" , jsou členy politické společnosti, kteří se ve společenské smlouvě podřídili vedení ustavené vlády z důvodu rozvoje obecného blaha a ochrany svých individuálních a současně i kolektivních práv ...


Čelavěk
Stín z Čelavěka
právní fikce čelavěka = fyzická osoba/občan

Na obrázku výše je to hezky vidět. Zatímco čelavěk může bez svého stínu - právní fikce čelavěka = fyzické osoby/občana žít naprosto bez problémů, pak jeho stín … právní fikce čelavěka - fyzická osoba=občan nemůže bez čelavěka a jeho svabodného rozhodnutí tuto fikci na sobě strpět, existovat a zaniká !
V žádné právní normě veřejné Korporace Česká republika není uložena čelavěku povinnost být občanem.
Co není zákonem vyloženě nařízeno nebo zakázáno je možné a povoleno.
Pokud nemá čelavěk povinnost být občanem, má svabodnou vůli se své právní fikce - stínu kdykoliv zbavit a tím fyzická osoba/občan zaniká.


Co nám náš správce - veřejná korporace Česká republika tají a o čem si můžete přečíst více v záložce   Prostor     na našem Webu je, že celé toto stvoření funguje na Svabodné vůli a Svabodném rozhodnutí každého z nás ... i naše Veřejná korporace s názvem Česká republika to musí respektovat a tak to má ve svých zákonech: §81 Občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb.. Ano, oni nás mohou strašit, oni nám mohou vyhrožovat, dokonce nás i mučit, ale když si trváme a stojíme pevně na svém jednoznačném Nie, tak s námi nic nemůžou.
Krásně o tom vyprávěl herec Jaroslav Dušek v tomto příběhu o huse s níž ani kráva nepohla ...A stejné to bylo i při nedávné covidí tečkované. Hrozili a strašili, zaváděli diskriminaci, apartheid, většina se pokakala strachy a podvolila se, ale ta 1/3 z nás nepodvolených, co řekla Nie, tak s námi nehnuli. Celá ta finta spočívá v tom, že tím   "občanem = otrokem"   jsme každý z nás dobrovolně a aniž to většina z nás ví, může to velice jednoduše změnit vlastním Svabodným rozhodnutím.
Chazarská mafie nám tu sice instalovala dobrovolně povinného správce = stát, ale to není suverénní a plnoprávný stát, jak ho většina z nás chápe, ale je to   "veřejná korporace"   nebo-li obchodní společnost.
A zde je důkaz pro ČR ...

Když náš bývalý pan premiér Andrej Babiš z hnutí ANO sliboval, že bude náš stát řídit jako firmu, tak tentokrát jedinkrát, na rozdíl od všech jeho ostatních slibů nelhal, ale mluvil pravdu !
No a protože na tomto světě můžete všechny smlouvy vypovědět a zrušit, můžete vypovědět a zrušit jako Svabodný čelavěk i otrockou smlouvu se svým správcem - veřejnou korporací Česká republika. Tím se z Tebe/Vás občana = otroka, který se svému správci dobrovolně podřídil, stanete Niobčan, Svabodný čelavěk.


Jak to udělat?

Velice jednoduše. Zákonný postup vymyslel Mojmír a Maruška na svém Webu: FederalniShromazdeniCS.cz . Zde jsou i všechny potřebné listiny, které k tomu potřebujete.

Nebudeme Vám ale nic nalhávat. I přesto, že jsou Kony i zákony na Vaší straně, neznamená to, že budete mít od Veřejné Korporace ČR pokoj a již se s ní a jejími chapadly nesetkáte. Takhle dokonalý náš svět ještě není, ale mohl by brzo být. Korporátní chobotnice má mnoho chapadel, kterými se Vás bude snažit neustále vtáhnout do její hry, když se necháte ....Proč zakládat Dieržaví a co to je ?

Smyslem Dieržaví je, aby se svojí Svabodnou vůli ke společným myšlenkám Svabodného bytí připojili podobně smýšlející Svabodní čelavěci . Svabodní čelavěci se schází ve svém nejbližším okolí a své Svabodné vůli se scházet a vzájemně si pomáhat říkají Dieržaví.
Dieržaví není žádná organizace ani sdružení. Je to naprosto volné a dobrovolné setkávání čelavěků , kteří cítí, že si rozumí a mohou si být vzájemně prospěšní. Ta volnost je tak velká, že když se některému Svabodnému čelavěku něco znelíbí a cítí, že se s názory ostatních Svabodných čelavěků v Dieržaví rozešel, může ihned a kdykoliv odejít. Nemá naprosto žádné závazky k ostatním. Může se kdykoliv připojit k jiným Svabodným čelavěkom z jiného Dieržaví.
Ano, takhle přesně Svabodně a volně měl a má fungovat i náš současný správce = otrokář ... veřejná korporace Česká republika.
Svabodní čelavěci se v rámci Dieržaví nejen setkávají, ale řeší i společné záležitosti ve prospěch všech, přičemž spolu jednají tak dlouho, dokud není 100% shoda. V rámci Dieržaví si předávají své vědění, směňují spolu své výrobky nebo služby. Na co nestačí sami v rámci svého Dieržaví, mohou se společně obrátit i na sousední Dieržaví.


Ovlivňování Reality

Vše je ve vývoji. I my jsme nedávno přišli na to, že ve hmotě je tu sice skryté otroctví v podobě občan = otrok režimu politických stran a hnutí, jak o tom Mojmír s Maruškou v předchozím textu krásně hovoří, ale to je to menší z otroctví, do kterého jsme se nechali jako svabodné a nidotknutelné bytosti vtáhnout. To mnohem větší a silnější otroctví, které je ještě méně viditelné a uchopitelné je zotročení našich duší.
Ptáte se, jak k tomu došlo a jak se to projevuje ?
Velice jednoduše. Člověk, tedy jeho tělo, je mimo jiné vybaveno i mozkem, kterým alespoň někteří z nás přemýšlí. Je tedy sídlem rozumu. Člověk i s jeho mozkem/rozumem je ale jen avatar = skafandr pro naši duši. To duše je naše pravé nebo spíš musíme napsat vyšší . Duše má přímé spojení na tvořitele tohoto prostoru a na tzv. prostor variant, o kterém si povíme. Tělo člověka se svým rozumem je tu proto, aby duši sloužil ve hmotě pro plnění jejich tužeb a cílů. Bohužel v tomto parazitickém světě, ve kterém se nyní nacházíme, se parazitovi podařilo oddělit komunikační kanál mezi duší a jejím skafandrem/avatarem člověk s jeho rozumem.
Duše tak nemůže využívat přirozeného spojení s rozumem a tvořit si svoji realitu po svém. To duše má tu možnost a velice jednoduše umí změnit realitu, ve které žijeme ze současného děsu, běsu, kořistnictví, parazitování jednoho na druhém na lepší a přívětivější svět, kde ni běsu a děsu, kde jsou všichni v ljubosti a spolupracují ku prospěchu všech. Parazit, který tuto realitu, ve které žijeme ovládl, zaměstnal náš rozum plytkou zábavou, hrami a hlavně starostmi, neustálým strachem a shonem za něčím, co vůbec ni podstatné. Tím parazit postupně, ale velice rychle přerušil přirozené spojení rozumu člověka s jeho duší a udělal z něho nisvéprávného otroka.
Jinými slovy: Je dobré znát, že občan = otrok, ale ani toto vědění nic podstatného niřeší a neodstraňuje tu pravou podstatu našeho zotročení a tou je přerušení přirozené komunikace mezi rozumem a duší. Jak již asi správně tušíte, tuto přirozenou komunikaci mezi duší a rozumem zajišťovala naše DNA. Více o tom se dočtete v následujících knihách ruského spisovatele Vadima Zelanda:
  1.  Ovlivňování reality-I, Prostor variant
  2.  Ovlivňování reality-II, Šum ranních hvězd
  3.  Ovlivňování reality-III, Vpřed do minulosti!

První dvě výše zmiňované knihy si můžete poslechnout namluvené v následujících audioknihách:

            Vadim Zeland   -   Ovlivňování  reality        

I-Prostor variant

II-Šum ranních hvězd

DNA - propojovací komunikační kanál rozumu a duše

Abychom dokázali obnovit narušený propojovací kanál mezi naším rozumem a duší, tedy naši DNA, je třeba na jejím "uzdravení" zapracovat. Naše DNA je narušena zejména naším strachem a obavami na všech úrovních a dále je jí odčerpávána její životadárná energie našimi zápasy a konflikty s kyvadly. Je třeba v sobě nalézt vnitřní klid, harmonii, pozitivní naladění, nejlépe trvalou přítomností - vědomým bděním.Více se o tom dočtete v knize Richarda Rudda - Genové Klíče.Sláva Rodu!