Svabodný čelavěk ....


Historie-dávnověk

Než se dostaneme k tomu, jak se stát Svabodným čelavěkom , je potřeba si připomenout dějinné souvislosti. Některé budou hodně dávné a pradávné. Snad tu nemá smysl připomínat, že ty Darwinovy nesmysly o evolučním vývoji života, rostlin, živočichů a následně nás lidí nelze brát vážně. Po celém světě jsou nálezy důkazů, že to bylo všechno úplně jinak, než oficiální Darwinova teorie. Je spousta nálezů stop lidí vedle stop dinosaurů, které nám vědci tají, je spousta nálezů koster lidí, kteří byli vysocí 5 metrů, ale i vyšší ... prostě obři nežili jen v pohádkách, ale ve skutečnosti s námi normálně vysokými lidmi.
Ve StaroSlavianských Viedách ... více se o nich dočtete na záložce   Slaviané / Písmo     se píše, že před mnoha lety se na Zemi objevili čtyři Rody potomků Velké Rasy a Rodu Nebeského ... Slaviané a Arijci:

Auroran Dift Lavus ... více o něm a jeho videích, co natočil v záložce   Zdroje / odkazy     říká, že lidský rod Persuánes spolu s dalším lidským rodem Boshunités stvořili před cca 500 tisíci lety tady na planetě Zemi prastarý rod Slavianů, kterým oni říkali Čahínas, a protože nás stvořili na Zemi, které oni říkají Gána Sepata, říkají nám také Sepatas.
Tak si vybete .... 😀
Naše Slavianské Rody měly pokročilé znalosti a znaly vyspělé technologie, ale v těch opravdu nejčistších a nejšťastnějších dobách tyto technologie nepoužívaly, protože znaly jejich nebezpečí spočívající v odtržení od podstaty - zdroje umožňujícího svabodné tvoření. Slaviané věděli, že používat jakoukoliv technologii na místo čisté světlé tvořivé mysli, je první krok k úpadku a zotročení. Proto rozvíjeli schopnosti a dovednosti svých hmotných těl, jako je telepatie, teleportace, levitace, dodržovali Vesmírné Kony, atd...
Naše Rody se uměly přemísťovat po celé Galaxii, osídlili jsme i okolní planety Venuši, Mars a i ve válkách zničenou planetu Meldek. Bohužel, jak už to s lidskými civilizacemi bývá, neunikly ani naše Slavianské lidské Rody pozornosti Vesmírných parazitů šediváků Archontů a následně ani Anunnakům a reptiliánům. Naši prapředci s nimi vedli dlouhá tisíciletí líté boje na mentální i hmotné úrovni, ale nakonec bylo Vesmírnými parazity lidstvo na Zemi zotročeno nebo vyhlazeno. Dnes již víme, že prapůvod a prapočátek těchto konfliktů nastal úpadkem našich Slavianských rodů, nedodržováním Vesmírných Konů, přijmutím darů od cizáků - parazitů, která nám lstivě předali pod záminkou pomoci nám, s usnadněním naší práce a našich činností - teleportace, telepatie, levitace, atd., výměnou za zotročení nás a našich duší.
Pravda, ne všechny Slavianské čelavěky se podařilo parazitům ošálit a zotročit. Část našich Slavianských Rodů se před Vesmírným parazitem ukryla do podzemí. Vyhloubili si celá města několik kilometrů pod povrchem Země a tam žijí a jsou soběstační dodnes a čekají na naše probuzení, aby se s námi opět spojili a předali nám své vědění a umožnili nám si vzpomenout na to, co jsme dříve znali a uměli. Další část Slavianů se přesunula na Mars a Venuši. Jak to přesně bylo v dávné historii nevíme, ale o všem výše uvedeném existuje toto krásné, do češtiny nadabované, video na YouTube kanále Zprávy z Galaxie     - Andrejka Křešová:
Historie-Posledních tisíc let

Existovalo několik Anunnackých králů, kteří si mezi sebou rozdělili jak území, tak na něm žijící jimi zotročené a ovládané lidi na celé planetě Zemi. Například král Anubis ovládal Evropu a Afriku, král Apofis Ameriku atd. Tito anunnačtí králové si z řad lidí vybrali pár nejbližších služebníků, kterým výměnou za jejich loajálnost a služby, propůjčili svoji pokročilou technologii a postupy černé magie založené na krvavých rituálních lidských obětech ... zejména dětí.
Tak udržovali mnoho tisíc let lidstvo v otroctví. Slaviané mají, ale od svých stvořitelů, mimořádně houževnatý genetický materiál, a i když nás křížili uměle s kdekým, měnili nám DNA, tak se náš Slavianský lidský genom začal vždy časem probouzet, toužit po poznání a uvědomovat si v jakém otroctví žije. Anunnaci nás, se svými věrnými lidskými kolaboranty, pak nemilosrdně opakovaně vyhlazovali ... buď zbraněmi hromadného ničení nebo živelnou katastrofou, potopou, pádem meteoritu, atd., které dokázali uměle vyvolat.
Posledních 1000 let se Anunnaci v Euroasii spojili s národem Chazarů. Jejich říše - kaganát se rozprostíral na území dnešní Ukrajiny na východ od Dněpru, Krym, část Ruska okolo Kaspického moře a severozápadní část Kazachstánu ... viz mapka níže:

Je určitě naprostá náhoda, že se teď zrovínka o tato území vede na Ukrajině válka. A než v únoru 2022 tato bratrovražedná válka mezi Slavianskými národy vypukla, tedy než ji svými podlými činy vyprovokovali anglosasové, proběhl v lednu 2022 pokus o státní převrat v Kazachstánu. Kazachstán se rozkládá na bývalé východní části území Chazarského kaganátu - říše.

Kontrolní otázka: Tak schválně, kdo si myslíte, že měl v pokusu o státní převrat v Kazachstánu prsty?
Kdo dělá tzv. "barevné revoluce" již desítky let v zemích po celém světě a dosazuje tam své loajální loutkové vlády?
Že by to byla CIA?
Pssst!
Ale to se přece nesmí říkat! Dokonce ani naznačovat!

No ale vraťme se do 9 století našeho letopočtu a podívejme se na Chazarskou říši - kaganát. Byl to zločinecký vřed na mapě Euroasie. Žili tu vrazi, zloději, podvodníci, obchodníci s otroky, kteří si s oblibou přisvojovali identitu jimi zavražděných obchodníků, cestujících přes jejich zemi, aby jim následně rozkradli veškerý majetek.
Tehdy v 9 století již toho měli okolní země ... Rusko a Byzanská říše dost a vzkázali Chazarům, že buď s tím přestanou a příjmou nějakou víru nebo je trestnou výpravou rozdrtí a zničí. Chazaři naoko udělali výběrové řízení na náboženství. Z křesťanství, muslimství a judaismu se jim nejvíce zalíbil právě poslední zmiňovaný judaismus.
A tak vznikli nepraví "chazarští" židé, aškenásiové. Na rozdíl od pravých pokrevních židů, semitů. Jenže přijmutím víry, ... judaismu se Chazaři vůbec nezměnili, a tak na ně Rusové s Byzanci vtrhli a jejich říši zničili.
Chazaři měli ale své špehy všude a tak se o tom včas dozvěděli. Jejich nejbohatší a zároveň nejpodlejší rody včas s veškerým majetkem prchli a postupně se usídlili v celé Evropě a následně i v USA, založili své židozednářské mafiánské spolky a jimi ovládli postupně prostřednictvím korupce a peněz většinu zemí světa.
To, že je Rusko a Slaviané připravili o jejich říši, jim nikdy nezapomněli a proto Slaviany a Rusy obzvlášť, tak nenávidí. Tuto nenávist pak svoji propagandou šíří i mezi Slaviany. Ne nadarmo má anglický výraz pro otroka "Slave"  tolik společného se Slavianem.

A jak vzniklo naše současné skryté občanské otroctví?
Velice jednoduše. Chazaři rychle pochopili, že udržovat a živit, šatit, ubytovat a honit do práce armádu otroků, je velmi finančně nákladné a hlavně nepraktické. Spočítali si, že když dají svým otrokům pocit svobody a pocit práva volby, a dají jim ve mzdě polovinu toho, co by je stálo udržování jejich pracovní síly násilím ... otroctvím, budou novodobí občané=otroci pracovat sami, samostatně, o jídlo a bydlení se postarají za vlastní vydělané peníze, které navíc utratí u nich v jimi vlastněných obchodech a společnostech. No a když svým občanům/otrokům vymyslí, aby se nenudili ještě hry, zábavu a ideální příběh "úspěšného občana", šťastné rodiny, jak by měl fungovat a každý ho bude chtít mít a žít tak, nebudou mít občané=otroci už čas ani sílu na vzpouru, protože budou pracovat až do úmoru, aby si těch několik málo peněz, ničím nekrytých fiat měn, vydělali.
No a když k tomu přidají ještě spostu jedů v jídle, přírodě, ovzduší, radiové vlny mobilních sítí, wifi, masivní očkování, chemické léky, místo přírodních, atd... aby nám zkrátili život a přivodili civilizační nemoci jako například rakovina, vysoký krevní tlak, cukrovka, mrtvice, ... které jsme dříve neznali a v plné síle jsme se jako Slaviané dožívali minimálně 144 liet, tak tím zařídí to, že i když se přes všechny jejich snahy, aby se tak nestalo, začne kolem padesátého roku věku čelavěka, díky síle DNA v čelavěku probouzet vyšší vědomí, je už jeho tělo i duch tak unavené a zhuntované životem ve stresu, shonu a běsu, že zpravidla rychle přicházejí civilizační nemoci a bolesti, které opět odvedou pozornost čelavěka od podstaty. A než u většiny čelavěků nastane probuzení a příjde vyšší vědomí a moudrost, dostaví se dříve stařecká demence a senilita.

Už to chápete, jak to s námi šikovně zkouleli?
Jsme i nadále otroci, kteří se honí jak pes za svým ocasem, za snem, který navíc není ani náš, ale nám ho propagandou podstrčili .... příběhem šťastné rodiny s domem na hypotéku a autem na splátky, dvěmi dětmi, dovolenou týden v zimě na horách a týden až dva v létě u moře.
A nám nedochází, že pár rodin, které tento svět iluzí řídí, královsky bohatne, zatím co my jsme čím dál většími a chudšími otroky ...
Na světě je to nastaveno tak, že tento sen si s vypětím svých sil může splnit jen 1/5 rodin. Zbytek lidí a rodin v depresích jen živoří z ruky do huby a od výplaty k výplatě. A jsou samý dluh.
A přitom by stačilo zavést společnost ne na principu soutěživosti, kořistnictví, drancování a parazitování na jiných, ale na principu spolupráce a vzájemné pomoci. Mohli bychom pracovat 1/4 času co nyní a mít mnohonásobně větší příjem, všeho dostatek a spoustu volného času. Nebyli bychom z práce ve stresu, ale radostně bychom v ní tvořili.
Prozradíme Vám velké tajemství. Aniž to většina z nás tuší, funguje to na světě tak, že všechny zisky a příjmy, které se na celé Zeměkouli vytvoří, jdou na jednu hromadu a podělí se počtem čelavěků, kteří na Zeměkouli žijí. Každý z nás čelavěků má dostat spravedlivý rovný podíl z tohoto celku. Jen pro zajímavost. V současnosti to dělá cca 15.000 EUR, tj. 375 000 CZK měsíčně na čelavěka, včetně dětí! Jak je to možné, že tyhle peníze nedostáváme, ale musíme se honit pro pár korun v práci?
Odpověď je prostá. Jsme občané/otroci. Naši otrokáři na nás čelavěky díky naší nevědomosti nasadili právní fikci, které se říká občan a prohlásili, že čelavěci, kteří si dobrovolně nechali na sebe právní fikci občana nasadit, jsou nezvěstní ... ztratili se na moři. A tak za nezvěstné čelavěky inkasují jejich peníze naši otrokáři a den ode dne našimi penězi bohatnou a nás udržují v čím dál větším nevědomí. Peníze nám ale nemohou přímo ukrást, jen je na našich účtech spravují. Každý z nás čelavěků, který si na sebe nechal nasadit právní fikci občana, má rodný list a naši otrokáři s našimi rodnými listy ke kterým jsou navázány naše účty, na které jsou nám spravedlivě posílány podíly z celosvětového dělení zisků, obchodují na mezinárodní burze.
Navíc existují i účty k bývalým rodným listům Vašich předků .... rodičů, prarodičů, ... Tak co, už počítáte, jací jste jako čelavěci ve skutečnosti multimilionáři a o jaké obrovské bohatství Vás díky naší nevědomosti naši otrokáři okradli?
To nejzrůdnější na tom je, že se tak děje naším vlastním rozhodnutím, naší svabodou vůlí, kterou jsme z nevědomosti projevili. 1% lidí, kteří toto tajemství znají, tak udržuje po staletí 99% čelavěků ve skrytém otroctví = občanství a ještě nám namluvili, že žijeme ve svobodě - demokracii.
Jenže naši otrokáři ... mocné chazarské rodiny nemají zájem na blahu lidí. Jde jim o moc, majetek a peníze. Proto uměle zadlužují lidi, rodiny i celé státy.
Protože ten, kdo vlastní Vaše dluhy Vás má v hrsti a řídí Váš život !Více o Chazarské říši v tomto videu Infovojny s Prof. Šafínom


nebo na Webu: CelostniVzdelavani.cz ... Jak Chazaři vlastnili náš svět.


Kdo z Vás ještě stále pochybuje o pravdivosti toho, co se zde píše, podívejte se na rodový erb Rothschildů:


Nepřipomíná Vám barevná kombinace žluto-modrá jejich rodového erbu státní vlajku nějakého státu?
Už Vám to dochází, proč v Čechách a na Slovensku všude vlají vlajky Ukrajiny?
To není z naší lásky a sympatie k Ukrajině ! Ale to je lokajská demonstrace našich zaprodaných politiků ... Rothschilde, tady už jsme je zmákli. Tady už je to Tvoje !
Majetek rodinného klanu Rothshildů se odhaduje na 100.000 biliónů USD !!!
Jo, čtete dobře. Jejich majetek je o několik řádů větší, než majetky nejbohatších lidí na světě - Elon Musk, Steve Bezos, atd., které nám říkají podle časopisu Forbes. Ptáte se, jak je to možné, že nejsou jména ultrabohatých rodin - Rockefeller, Wartburg, Rotshild, atd., které tento náš svět ve skutečnosti řídí, nikde uvedená?
Je to proto, že se záměrně stáhli do pozadí, aby na ně nebylo vidět a svůj majetek vložili a spravují prostřednictvím fondů jako je Vanguard, Black Rock, atd. disponujícími a spravujícími majetky v biliónech USD.

Pro zajímavost se ještě koukněme na vlajku a znak České republiky, jestli tu náhodou také nenajdeme stopy po židozednářích ....

Erby
Československo už od prvopočátku jako židozednářský projekt a vše završili svojí symbolikou.
To NI Naše a proto Jdeme Mimo něSoučastnost

Tak a teď se jistě ptáte, jak z tohoto kolotoče ven? Jak se stát Svabodným čelavěkom a přestat být otrokem ?
Přiznáme se, že jsme dlouho věděli jen o jedné cestě a to o tzv. Teorii vlajek, nebo-li globálním oportunismu. Tuto cestu vymyslel a sám jí i praktikuje slovenský digitální nomád a etický hacker Pavol Lupták mladší. Zde je jedno jeho video, kde to objasňujeTakových videí má Pavol Lupták ml. na YouTube více. O co jde?
Jde o to využít nástrojů globalistů a jejich děr v jejich otrokářském systému ve svůj prospěch a zmizet jim z hledáčku. Pro každou část našich zájmů si zvolíme jinou zemi/stát, která je pro tento náš zájem, nejvýhodnější pro nás. Takže ideální stav je, když fyzicky bydlíte v jedné zemi, úřední trvalý pobyt máte ve druhém státě, státní příslušník jste třetího státu, bankovní účet máte ve čtvrtém státě, sídlo firmy v pátém státě a zdroj svých příjmů v šestém státě.
Když si ty státy dobře vyberete a navíc neustále cestujete, takže umíte zdokladovat, že nejste nikde tzv. daňový rezident .... nežijete zde déle jak 180 dní v roce, pak nejenže nemusíte platit žádné daně, soc.zdrav. pojištění, pokuty, ale vyhne se Vám i většina šikany, kterou elity přichystaly pro své občany.
Samozřejmě jako zaměstnanci a občané co necestují, nevyužijete všechny možnosti, o kterých Pavol Lupták ml. ve svém videu hovoří.

I jako zaměstnanec ale můžete udělat dvě věci:

 1. zřídit si svůj bankovní účet v zemi mimo EU. Nabízí se Srbsko nebo Turecko. Do Istanbulu létá z Prahy spousta aerolinií. V Turecku to tak lze zařídit velice levně a rychle. Navíc si zde můžete založit i bankovní účet v ruských rublech, které jsou plně kryté zlatem, ropou a plynem.

 2. Pokud máte nemovitý majetek - pozemky, domy, atd., můžete zvážit založení firmy mimo EU ... např. právě v Panamě nebo Paraguayi, o které Pavol Lupták ml. ve svém videu hovoří, a na tuto Vaši firmu převést Váš nemovitý majetek. Výrazně tím snížíte možnosti Vás o tento Váš majetek připravit.

Pavol Lupták a jeho firma tyto služby za cca 5 tis.EUR nabízí. Více o tom zde na tomto odkaze.

Tato výše zmíněná cesta Pavola Luptáka je sice stále funkční, ale má tři zásadní problémy:

Koncem roku 2022 jsme ale objevili podstatně jednodušší a levnější cestu, která navíc odstraňuje i příčinu problému, který Pavol Lupták ml. neřeší, protože si ho neuvědomuje. A ten problém je skryté otroctví, schované v pojmu "Občan" !
Pokud nahlédneme do tzv. Blackova právnického slovníku , ve kterém jsou vysvětleny významy používaných právních pojmů, a podíváme se, jak je definován pojem "Občan" , můžeme si zde přečíst následující definici:


"Občané" nebo-li anglicky  Občan/Citizen"Citizens" , jsou členy politické společnosti, kteří se ve společenské smlouvě podřídili vedení ustavené vlády z důvodu rozvoje obecného blaha a ochrany svých individuálních a současně i kolektivních práv ...


Čelavěk
Stín z Čelavěka
právní fikce čelavěka = fyzická osoba/občan

Na obrázku výše je to hezky vidět. Zatímco čelavěk může bez svého stínu - právní fikce čelavěka = fyzické osoby/občana žít naprosto bez problémů, pak jeho stín … právní fikce čelavěka - fyzická osoba=občan nemůže bez čelavěka a jeho svabodného rozhodnutí tuto fikci na sobě strpět, existovat a zaniká !
V žádné právní normě veřejné Korporace Česká republika není uložena čelavěku povinnost být občanem.
Co není zákonem vyloženě nařízeno nebo zakázáno je možné a povoleno.
Pokud nemá čelavěk povinnost být občanem, má svabodnou vůli se své právní fikce - stínu kdykoliv zbavit a tím fyzická osoba/občan zaniká.


Co nám náš správce - veřejná korporace Česká republika tají a o čem si můžete přečíst více v záložce   Prostor     na našem Webu je, že celé toto stvoření funguje na Svabodné vůli a Svabodném rozhodnutí každého z nás ... i naše Veřejná korporace s názvem Česká republika to musí respektovat a tak to má ve svých zákonech: §81 Občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb.. Ano, oni nás mohou strašit, oni nám mohou vyhrožovat, dokonce nás i mučit, ale když si trváme a stojíme pevně na svém jednoznačném Nie, tak s námi nic nemůžou.
Krásně o tom vyprávěl herec Jaroslav Dušek v tomto příběhu o huse s níž ani kráva nepohla ...A stejné to bylo i při nedávné covidí tečkované. Hrozili a strašili, zaváděli diskriminaci, apartheid, většina se pokakala strachy a podvolila se, ale ta 1/3 z nás nepodvolených, co řekla Nie, tak s námi nehnuli. Celá ta finta spočívá v tom, že tím   "občanem = otrokem"   jsme každý z nás dobrovolně a aniž to většina z nás ví, může to velice jednoduše změnit vlastním Svabodným rozhodnutím.
Chazarská mafie nám tu sice instalovala dobrovolně povinného správce = stát, ale to není suverénní a plnoprávný stát, jak ho většina z nás chápe, ale je to   "veřejná korporace"   nebo-li obchodní společnost.
A zde je důkaz pro ČR ...

Když náš bývalý pan premiér Andrej Babiš z hnutí ANO sliboval, že bude náš stát řídit jako firmu, tak tentokrát jedinkrát, na rozdíl od všech jeho ostatních slibů nelhal, ale mluvil pravdu !
No a protože na tomto světě můžete všechny smlouvy vypovědět a zrušit, můžete vypovědět a zrušit jako Svabodný čelavěk i otrockou smlouvu se svým správcem - veřejnou korporací Česká republika. Tím se z Tebe/Vás občana = otroka, který se svému správci dobrovolně podřídil, stanete Niobčan, Svabodný čelavěk.


Jak to udělat?

Velice jednoduše. Ten naprosto zákonný postup vymyslel Mojmír a Renátka na svém Webu: FederalniShromazdeniCS.cz . Zde jsou i všechny potřebné listiny, které k tomu potřebujete. Tady si to ve stručnosti zopakujeme:

Připravit se a Uvědomit si ...
V rámci přípravy si nejprve vyřešte svůj život občana, aby Vám ztrátou Občanského průkazu nevznikla žádná újma. Zejména pokud jste v invalidním důchodu Vy, nebo Vaši blízcí, pokud jste před rozvodem nebo v jiné situaci, kde může z úřadů vzniknout tlak na to, abyste jim ukázali občanský průkaz, dořešte si nejprve tuto životní situaci. Samozřejmě všechny životní sitauce by měly být řešitelné bez občanského průkazu, pouze s platným Cestovním pasem, který byste si v rámci přípravy - tedy jakéhosi předkola měli nechat vystavit. Cestovní pas je jen cestovní doklad a jeho používáním Vám nevzniká žádný závazek/smlouva/úpis být občanem. Přesto je to Váš plnohodnotný průkaz totožnosti a jak banky, pošta, úřady i Policie ČR jej musí přijmout. Nenechte se odbýt, že to nejde. Chce to jen Váš pevný ustoj. Na cestovní pas musí pošta i banka vydat peníze, důchody, provést jakýkoliv úkon, na který máte nárok. Pokud již žijete úplně mimo systém, tj. nemáte bankovní účet, nemáte zaměstnavatele, nepodnikáte, neplatíte tedy žádné daně, nevlastníte žádnou movitou ani nemovitou věc, která by byla zapsaná v nějakém Korporátním registru - auto, dům, byt, pozemek,..., máte vyřešený zdroj obživy mimo systém, a nemáte v plánu cestovat mimo Českou republiku, pak se můžete vzdát i ostatních dokladů ... Cestovní pas, řidičský průkaz, atd...


Krok první - VšeNáRodní hlasování v ČR - hlas Národa ve volební místnosti

Protože je letošní rok v ČR rokem "EuroHujerských" voleb a v SR "Hujersko-Prezidentských", lze s nimi ukončit smlouvu manifestačně a s grácií. Jdeme společně k volbám - volební komisi se prokážeme Cestovním pasem - a jelikož je korporátní průkaz i hlasovací lístek a do urny nám spadne část korporátního průkazu s fotkou - a druhá část průkazu s číslem je stvrzenka pro vstup do Federálního shromáždění - viz následující krok druhý a dále i pro uchování památky pro Vaše potomky na důkaz našeho zotročení.Polovina Korporátního průkazu do urny
Volební místnost - urna
 
Polovina Korporátního průkazu vstupenka do FS
Federální Shromáždění - FS

Dále - oznámení o ztrátě občanského průkazu a Vaši svabodnou vůli o výstupu z korporace odnesete buď bytostně nebo pošlete poštou. Ze zákona je povinnost ztrátu korporátního průkazu oznámit = vlastnoručně psanou listinou: Oznámení o ztrátě průkazu na příslušné orgány Policie ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Obecní úřad - nejlépe na všechny.
Čelavěci píší své Listiny psacím písmem červenou barvou !

Obálka s červeným průhem

    Listina
  ČR
  SR
 Oznámení o ztrátě korporátního průkazu ČR/SR
Policie ČR-ohlášení ztráty korporátního průkazu
Polícia SR-oznámenie straty korporátneho preukazu
 Svabodná vůle na Ministerstvo vnitra ČR/SR
MV ČR-Svabodná vůle - výstup z Korporace
MV SR-Svabodná vola - výstup z KorporáciePodatelny Ministertva vnitra ČR / SR jsou na níže uvedených adresách:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
  Česká republika
Ministerstvo vnitra ČR
náměstí Hrdinů 1634/3
P. O. BOX 155
140 21 Praha 4
  Česká republika
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
  Slovenská republikaNa Webových stránkách Ministerstev vnitra ČR/SR si můžete ověřit, zda již Váš doklad (Občanský průkaz, Cestovní pas) zneplatnili, tj. zda je platný / neplatný ...Pokud jste vše výše popsané provedli, tak Vám nezbývá než blahopřát! Právě jste se stal(a) skutečně Svabodným čelavěkom.
Před lety tento postup zfilmovala česká popová kabela Chinaski ve svém videoklipu: Stížnost ....Zde si uvedeme nejdůležitější zákony ČR a mezinárodní dokumenty, které můžete využít na oporu svého ustoje svabodného čelavěka při střetech s nevědomými úředníky/sluhy Veřejné Korporace ČR. Je třeba poctivě napsat, že jsou to zákony vytvořené našimi otrokáři a při jejich využívání budeme vždy tahat za kratší konec. Je to jejich podvodná hra a my budeme hrát jejich hru na jejich hřišti. Přesto je dobré o nich vědět, abychom měli pevný ustoj. To jediné, co nám ale opravdu pomůže je, když se nebudeme Koproraci ČR a našim otrokářům stavět jako jednotlivci, ale uvědomíme si sílu jako přeživší potomci náRoda Československého.
O tom si ale napíšeme až po následujícím právním okénku:

Podle mezinárodně platné Všeobecné deklarace lidských práv , článek 15 máte jako člověk právo si svoji státní příslušnost zvolit. Pamatujte si, že neznalost zákona neomlouvá! A to platí pro obě strany. Jak pro Vás, tak pro úředníka! Dokument podepsaný na mezinárodní úrovni platí i v ČR - viz jeho ratifikace v OSN A/RES/53/144 v roce 1998,
Tento dokumenta má dokonce přednost před našimi zákony veřejné korporace ČR, pokud jsou s ním v rozporu. Jediné co musíte Vy udělat je znát perfektně svá práva čelavěka a důsledně si u všech úředníků trvat na jejich dodržování a respektování.
Až budete Všeobecnou deklaraci lidských práv pročítat, tak se pro tzv. vystoupení z Veřejné korporace Česká republika zaměřte zejména na následující její články:

A teď seznam čtyřech důležitých zákonů a několika málo paragrafů v nich, díky kterým velmi znepříjemníte snahy o to Vás šikanovat každému úředníkovi nebo právníkovi:
 1. zákon č. 424/1991 Sb. zákon č. 424/1991 Sb. - o sdružování v politických stranách a hnutích ....

 2. V tomto zákoně jsou důležité dva paragrafy:
  a) §3, odst. 2:
  .... Nikdo nesmí být nucen k členství ve stranách a hnutích. Ze strany a hnutí může každý svobodně vystoupit.

    a §3, odst. 3:
  .... Nikdo nesmí být omezován ve svých právech proto, že je členem strany a hnutí, že se účastní jejich činnosti nebo je podporuje anebo že stojí mimo ně.

  Tento paragraf Vám dává právo stát mimo ně.

  Lze to krásně vysvětlit na příkladu zaměstnanecké poměru. Máte zaměstnanecký poměr u prvního zaměstnavatele. Pracujete, ale práce u něj Vás nebaví, málo platí a nutí Vás do přesčasů. Dostanete lepší nabídku od jiného zaměstnavatele. Lépe platí a svých zaměstnanců si více váží. Rozhodnete se tedy nové pracovní nabídky využít. Dáte u prvního zaměstnavatele výpověď a u druhého zaměstnavatele si uzavřete novou pracovní smlouvu. K 1. v měsíci už k prvnímu zaměstnavateli do práce nepřijdete, proč taky? Už spolu nemáte pracovní smluvní vztah. Začněte pracovat u druhého zaměstnavatele podle nové pracovní smlouvy. No a teď si představte, že by ten první zaměstnavatel nadále po Vás vyžadoval, aby jste nosili jeho kartu zaměstnance a dodržovali jeho firemní interní předpisy a směrnice. Přijde Vám to naprosto absurdní?
  Samozřejmě Hej! Proč tedy máte takový problém to samé udělat se svým správcem, veřejnou korporací Česká republika?
  Vždyť je to taky jen obchodní společnost! V čem je podle Vás ten rozdíl?
  Ubezpečujeme Vás, že tam není naprosto žádný rozdíl!
  Vlastně Hej! Rozdíl je v tom, že zatím co zaměstnavatele už většina z nás jednou měnila a ten proces důvěrně zná, správcovskou smlouvu zatím z nás vypověděli jen opravdoví čelověci. To je ten rozdíl!

  b) § 5, odst.1:
  .... Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.

    a §5, odst.2:
  .... Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky.

  Tímto paragrafem se vymezíte vůči úřední moci, protože všechny zákony od listopadu 1991, jsou díky tomuto ustanovení Niplatné od samého počátku!
  Navíc všechna rozhodnutí a usnesení a vyhlášky Magistrátů měst a Obecních zastupitelstev, které mají ve svém zastupitelstvu politiky jsou rovněž Niplatná!
  A odstavec č.2 je o armádě ČR a Policii ČR i Městské a Obecní policii. Pokud je na radnici nebo v zastupitelstvu obce nebo města nebo na ministerstvu vnitra či obrany byť jen jeden politik, je povinností každého vojáka a policisty na nejbližší služebně odevzdat svoji služební zbraň i odznak a jít na překážky v práci z důvodu zaměstnavatele nebo rovnou do civilu. Tím mohou naplnit své heslo: pomáhat a chránit.

 3. ústavní zákon č. 327/1991 Sb. ústavní zákon č. 327/1991 Sb. O referendu ....

 4. Zde je dobré znát § 1, odst.2:
  .... O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

  Vzhledem k tomu, že žádné referendum o rozdělení ČSFR neproběhlo a lidu bylo podvodem politiků upřeno jejich ústavní právo o rozdělení své země hlasovat v referendu, je rozdělení ČSFR na Českou a Slovenskou republiku protiprávní a od samého počátku Niplatné! Československo tedy právně stále trvá a veřejná korporace Česká republika je podvod!
  A tedy i všechny úřady, doklady, zákony jsou Niplatné.

 5. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ....

 6. Zde je dobré znát § 81:
  (1) Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.
  (2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.

  A dále i § 580:
  (1) Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.
  (2) Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.


 7. zákon č. 269/2021 Sb. zákon č. 269/2021 Sb. - O občanských průkazech ....

tady na Vás mohou příliš aktivní úředníci zkoušet, že když nemáte občanský průkaz nebo jste si o něho v zákonné lhůtě včas nepožádali, tak jisto jistě porušujete § 65, odst.2 !
Ale tím se vůbec nenechte znervóznět, protože je to naprostá kravina. V každém zákoně je paragraf, ve kterém se jasně definuje, pro koho ten zákon platí. V naprosto drtivé většině zákonů tam bude, že pro občany nebo fyzické osoby. Ani zákon č. 269/2021 Sb. v tomto není výjimkou. Viz jeho § 3, kde se dokonce taxativně určuje, že platí jen pro Státní občany České republiky.
No a to Vy bez korporátního průkazu přeci být nemůžete ani náhodou. Takže nejenže nejste občan, ale nejste ani státní občan, protože tu žádný stát není. Česká republika je Veřejno-právní korporace, tedy obchodní a politická společnost a ta přece nemůže vydávat svým podřízeným členům - občanům státní občanství, ale pouze občanství korporátní ! Vidíte a je to tu zase ... nachytávají Nivědomé občany! Nejen člověk, ale dokonce ani občan Veřejno-právní korporace ČR/SR nemá povinnost mít podle zákona č. 269/2021 Sb. občanský průkaz, protože nemá státní, ale korporátní občanství.
Pamatujete na ten příběh výše, jak chce bývalý zaměstnavatel diktovat svému bývalému zaměstnanci, co má dělat?
Ještě se něčeho bojíte, že s tímto podvodným režimem vlastizrádců kolaborujete a bojíte se z něho vystoupit?
Uvědomte si, že díky Vaší nerozhodnosti v těchto špatných-korporátních-necitlivě nastavených podmínkách musí žít Vaše dcery-synové-vnoučata!
To opravdu v sobě nemáte kouska svědomí a odpovědnosti, že jim nechcete pomoci aby ten otrokářský režim politických stran a hnutí padl ?Poznámka:
Jaký je rozdíl mezi Kony a zá-Kony ?
My lidé již po celé generace žijeme mimo Kony. Co to znamená ?

Život v souladu s Kony
Život za-Kony

život v souladu s Kony

Kony nijsou žádné přísné předpisy. Jsou to pravidla, podle kterých žijeme v celém Vesmíru. Životní cesty jsou příliš různorodé na to, aby se lidé museli držet pouze předpisů. Všichni se snažíme o totéž Světlo a všichni se k němu jednou dostaneme. Silnice mohou být různé. Kony nám v naší snaze slouží jako nápovědy, které bychom měli v našem lidském životě používat, chceme-li Světlo dosáhnout. A tak, plníce tyto nápovědy - pokyny, se může naše cesta výrazně usnadnit, zpříjemnit a urychlit.


převzato z:   https://slovanskenoviny.cz

život za-Kony

Pokud někdo překročí Kon, to znamená, překročí mravní a duchovní pravidla soužití, vychází z pomyslného kruhu ven.
Dnes již téměř celá společnost vyšla Za hranice Konu. Vlády si vytvořili vlastní ZáKony. Takové, aby ti, co je tvoří, mohli parazitovat na nivědomých lidech. A učí ty lidi žít mimo Kony. Posunuly mravní normy a duchovnost do takové míry, aby lidé nicítili Svědomí a niřídili se jím. Svět byl zkažen. Každý, kdo žije více než 50 let to ví. Ale mladí lidé nivědí, jaké mravy byly v minulosti a proto tento svět berou jako normu. A takto se postupně generace za generací dostává víc a víc mimo Kon.


Jako Svabodný čelavěk můžete samozřejmě ve vyvázání z korporace Česká Republika postupovat dál. Můžete zahodit řidičský průkaz, z auta odmontovat RZ - registrační značku a přestat nazývat své auto autem, ale "pojízdným obydlím" . Sebe pak přestaňte nazývat řidič, ale "cestující" . Policista na silnici jedná v rozporu s paragrafem 5, odst.2, zákona č. 424/1991 Sb., protože ho jako ministr vnitra řídí politik Rakušan z politického hnutí STAN. Jakékoliv jeho jednání z titulu ozbrojené složky je zločin nebo-li trestný čin jak bič. Vy jste navíc Svabodný čelavěk, Niobčan a jeho zákony se na Vás nevztahují.
Aby výše popsané opravdu fungovalo, je třeba Vaše "pojízdné obydlí" dostat z registru vozidel veřejné korporace Česká republika. To uděláte nejsnadněji tak, že na registru vozidel na dopravním inspektorátu nahlásíte, že se natrvalo stěhujete do některé země mimo EU, ať Vám dají převozní RZ - registrační značku, že si své "pojízdné obydlí" v zemi mimo EU přihlásíte. Nejbližší taková země mimo EU je Srbsko. Tam se i domluvíte. Na registru vozidel v ČR po Vás mohou chtít adresu, kde bude vozidlo nahlášeno. Tak jim tu radost udělejte a na Google Maps si najděte nějakou adresu nejlépe velkého činžovního domu, jako například tuto:
Bulevar Mihajla Pupina 16a, Beograd 11070, Srbsko

V Srbsku samozřejmě vozidlo do jejich registru hlásit nebudete, protože byste se tak dostali z bláta do louže. Tím Vaše "pojízdné obydlí" zmizí z registru vozidel v České republice a máte vyhráno!
Pokud totiž nebude schopen policista na silnici ztotožnit ani Vás - protože nejste občan, ale Svabodný čelavěk ani Vaše vozidlo, protože nemá RZ a ani jeho VIN kód si nebude schopen dohledat v registru vozidel, tak končí a nemůže s Vámi nic dělat.

Nebudeme Vám nic nalhávat. I přesto, že jsou Kony i zákony na Vaší straně, neznamená to, že budete mít od Veřejné Korporace ČR pokoj a již se s ní a jejími chapadly nesetkáte. Takhle dokonalý náš svět ještě není, ale mohl by brzo být. Korporátní chobotnice má mnoho chapadel, kterými se Vás bude snažit neustále vtáhnout do její hry, když se necháte. Abychom měli od Korporace pokoj jednou pro vždy a všichni, je potřeba další krok udělat společně s mnoha lidmi ....Krok druhý - Obnovení Federálního shromáždění Československa
Budova Federálního shromáždění Bude to znít asi na první dobrou divně, nikomu z nás se nechce vracet do komunistického Československa, tak říkajíc z deště globalistů pod okap bolševiků. My se ale nibudeme vracet v čase až do "rudé rezervace" ke Komunistům před 17. listopad 1989, ale jen do 1. listopadu 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 424/1991 Sb. , který je součástí tzv. "Koncepce nerozdělitelnosti Československa Alexandra Dubčeka". Do této "Koncepce nerozdělitelnosti" patří například i :
Vyhlásili bychom volby do Federálního shromáždění Československa jako přeživší potomci NáRoda Československého.
Za Českou republiku by do Federálního shromáždění bylo vybráno z řad Niobčanů - svabodných čelavěků bez Občanského průkazu a s napsaným výstupem z Korporace ČR 100 Konných můžů nebo žen.
Za Slovenskou republiku by do Federálního shromáždění bylo vybráno z řad Niobčanů - svabodných čelavěků bez Občanského průkazu a s napsaným výstupem z Korporace SR 50 Konných můžů nebo žen.
Československý NáRod nikdo nezrušil a on nezanikl. Je potřeba se k němu jenom přihlásit.
Ani Federální shromáždění Československa jako zákonodárný orgán nikdo nezrušil. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak.


Země Kraj / župa Okres


Velká mapa » » »Těch 150 delegátů do Federálního shromáždění Československa bude muset splňovat následující podmínky:
(i) budou to Niobčani - svabodní čelavěci. To znamená, že budou mít dokončený výstup z Veřejné Korporace Česká/Slovenská republika - viz předchozí Krok první, tj. ztráta a nahlášení ztráty Občanského průkazu a potvrzený výstup z Korporace ČR/SR z podatelny Ministerstva vnitra ČR/SR nebo polovinu Občanského průkazu s číslem,
(ii) nibudou členy žádné politické strany ani hnutí a budou svým smýšlením apolitičtí,
(iii) budou se hlásit ke Slavianství, uvědomovat si své Slavianské Předky a přijmou myšlenku Dieržavy Boukovice-29-CielBoukovice-10-ZemljaBoukovice-39-EdoBoukovice-27-ChierBoukovice-AzBoukovice-22-SlovoBoukovice-16-LjudieBoukovice-AzBoukovice-03-ViediBoukovice-AzBoukovice-15-KakoBoukovice-12-IzeiBoukovice-43-Jota,

Polovina Korporátního průkazu vstupenka do FS
Federální Shromáždění - FS

Federální Shromáždění Československa jako Českosloveský úřad, orgán veřejné moci a zákonodárný orgán zruší korporátní uspořádání a tento chaos, ke kterému nás vlastizrádný a cizí mocí zkorumpovaný režim politické komunity zavedl.
Federální Shromáždění Československa se usnese na formě správy Dieržavy Czechaslavakia jedné ze zakládajících Dieržav Svazu Slavjanských Svabodnych Rodou.

            Mojmír  -   obnovení  Federálního  shromáždění  Československa        

Golem-Federální shromáždění

Jak oživit Golema

Všenárodní hlasování

Pomocné ruce Dieržavy

Národní správa Československa

 
 
 


Co napsat na závěr. Kromě Mojmíra a Renátky, kteří tuto cestu, jak se z občanství legálně vyvázat a stát se Svabodný čelavěk vymysleli, tu vznikají i další skupiny, například: sami-sebou.com (Narin Hasan a Danika) .
Všechny tyto další skupiny si z výstupu z korporace dělají naprosto nepokrytě svůj byznys. Ať na počínání těchto skupin díváme zepředu, zezadu, zprava doleva a zpět, vidíme parazity, kteří vykrádají práci jiných, a na ní si s minimem vlastní přidané hodnoty staví svůj komerční byznys, který jak mohou kamuflují. Místo aby spolupracovali, tak kradou práci a znalosti jiných a sami sebe přitom obohacují. Navíc řada z nich propaguje anglosaskou cestu globalistů ... OPPT , živý člověk, suverén, atd...


Blackův právnický slovník

Vraťme se ale ještě jednou a detailně k Blackově právnickému slovníku. Ptáte se proč? Protože obsahuje skutečné definice pojmů, které právníci dobře znají, ale my "nevědomí ... negramotní" si tyto pojmy vykládáme a rozumíme jim velmi často naprosto špatně a tím nevědomky stále více zabředáme do role "otroka" režimu politických stran a hnutí. Abychom toto velmi tragické skore obrátili, najdete zde celý Blackův právnický slovník v elektronické podobě a to jak v anglické verzi 4.vydání z roku 1968, tak 6.vydání přeložené do češtiny z 28. září 1993:


Blackův právnický slovník-díl I.  BLACK's LAW DICTIONARY, edition 4th (1968)  
 A - Accrocher  Accrual accounting - Administrative collateral estoppel  Administrative crime - Album breve  Albus liber - Alienation of affections
 Aphasia - Assignment  Assize - Bank  Banker's acceptance - Block alcohol count  Blood feud - Business agent
 Buy and sell agreement - Certification mark  Cessa regnare, si non vis judicare - Clerk  Clinical legal studies - Communi custodia  Communi dividundo - Consent
 Consideration - Conventus juridicus  Conventus juridicus - Court of Exchequer  Court of Exchequer - Curia advisari vult  Curia baronis - Decem tales
 Declaration - Demurrer ore tenus  Demurrer to evidence - Direct damages  Directed verdict - Domestic authority  Domestic bill - Easement
 Easement - Equal Employment Opportunity Commission  Equal Time Act - Excess of jurisdiction  Exchequer bills - Extreme case  Extreme cruelty - Feigned diseases
 Feigned issue - Forces  Forcheapum - Fundamental error  Fundamental fairness doctrine - Gross income tax  Gross interest - Hine (hind)
 Hinefare - Impractibility  Impractibility - In infinitum  In inition - Intendente  Intendment of law - Ius cogens
Blackův právnický slovník-díl II.  J - Jus accrescendi inter mercatores  Jus accrescendi praefertur oneribus- Laterale  Latifundium - Lex beneficialls rei consimili ...  Lex brehonia - Living will
 Living with husband - Mandate  Mandate - Merger  Merger - Movable freehold  Movables - Ne unques seise que dower
 Ne unques son receiver - Nunquam indebitatus  Nunquam nimis dicitur quod - Optima statuti interpretatrix ...  Optimus interpres rerum usus - Partes finis nihil habuerunt  Partial - Perpetuating testimony
 Perpetuating testimony - Possessory action  Possessory action - Prevail  Prevailing party - Profit  Profit - Purchase money mortgage
 Purchase money resulting trust - Reargument  Reason - Remedial laws or statutes  Remedial laws or statutes - Rider  Rider - Secta quae scripto nititur ...
 Secta regalis - Similitudo legalis est cassum ...  Similitudo legalis est cassum ... - Stick up  Stifling a prosecution - Surrender by operation of law  Surrender by operation of law - Tenterden's Act
 Tenth Amendment - Trading stamps  Trading stamps - Tzar, Tzarina  U.B. - Uxor sequitur domicilium viri  V. - Voyage charter
 Voyage charter - World Court  Wordly - Zygostates    


Proč zakládat Dieržaví a co to je ?

Smyslem Dieržaví i samotné Dieržavy Czechaslavakia je, aby se svojí Svabodnou vůli ke společným myšlenkám Svabodného bytí připojili podobně smýšlející Svabodní čelavěci . Svabodní čelavěci se schází ve svém nejbližším okolí a své Svabodné vůli se scházet a vzájemně si pomáhat říkají Dieržaví.
Dieržaví není žádná organizace ani sdružení. Je to naprosto volné a dobrovolné setkávání čelavěků , kteří cítí, že si rozumí a mohou si být vzájemně prospěšní. Ta volnost je tak velká, že když se některému Svabodnému čelavěku něco znelíbí a cítí, že se s názory ostatních Svabodných čelavěků v Dieržaví rozešel, může ihned a kdykoliv odejít. Nemá naprosto žádné závazky k ostatním. Může se kdykoliv připojit k jiným Svabodným čelavěkom z jiného Dieržaví.
Ano, takhle přesně Svabodně a volně měl a má fungovat i náš současný správce = otrokář ... veřejná korporace Česká republika.
Svabodní čelavěci se v rámci Dieržaví nejen setkávají, ale řeší i společné záležitosti ve prospěch všech, přičemž spolu jednají tak dlouho, dokud není 100% shoda. V rámci Dieržaví si předávají své vědění, směňují spolu své výrobky nebo služby. Na co nestačí sami v rámci svého Dieržaví, mohou se společně obrátit i na sousední Dieržaví.


Sláva Rodu!